Film ABC 

Film ABC is bedoeld om extra filmeducatie te bieden aan iedereen die met film - en beeldeducatie aan de slag wil gaan. Film ABC wordt continu aangevuld en binnenkort voorzien van educatieve filmpjes. 
Heeft u een vraag, een opmerking of een toevoeging, dan ontvangen we die graag. 
Binnenkort meer beeldtaal! 

Woordenlijst 

Created with Sketch.

Woordenlijst 


Acteur/Actrice: iemand die een rol/personage speelt in een film of toneelstuk.
Animatiefilms: het woord Animatie betekent ' bezielen, tot leven brengen' en de animatiefilms zijn films zonder "echte" acteurs en actrices. Animatiefilms kunnen getekend zijn, kleianimatie, cut-out animatie en tegenwoordig kan men ook animatiefilms maken in “digitaal”3D.  Een seconde animatie is gelijk aan 24 beeldjes/foto`s.
Actiefilms: in actiefilms is het verhaal vaak net zo belangrijk als de acties van de personages zelf. Dit wil echter niet zeggen dat alle actiefilms oppervlakkig zijn. In actiefilms komen vaak stunts en special effects voor.
Cameravoering:   
1. Camera-afstand - Afstand van de camera tot datgene dat opgenomen wordt: Totaalschot, mediumshot, close-up (gezicht), extreme close-shot (neus of een oog).
2.  Camerabeweging -  Bijvoorbeeld: Pan. Dat is een afkorting van panoramiseren. We bewegen de camera horizontaal, vanuit een vast standpunt. Tilt  - de camera verticaal bewegen vanuit een vast standpunt 
3.  Camerastandpunt – hoogte en richting van waaruit de camera beelden maakt: 

 • Vogelperspectief (van bovenaf gezien. De personen lijken dan kleiner.) 
 • Kikkerperspectief (van onderaf filmen. De personen lijken dan groter, machtiger.) 
 • Neutraal perspectief ( De camerastand op ooghoogte). 

 
Close - up: filmopnamen die van heel dichtbij gemaakt is.
Comedy: Comedyfilms zijn films die vaak als doel hebben om je te laten lachen. De films zitten ook boordevol humor en grappen.
Film Crew: alle mensen die meehelpen bij het maken van de film. 
Dialoog: tekst die acteurs tegen elkaar uitspreken.
Documentaire: filmverslag van bestaande of gebeurde dingen, film die de werkelijkheid als uitgangspunt neemt.

Filmset: Plek waar de opnames plaatsvinden.
Fictie: film gebaseerd op een verzonnen verhaal(speelfilm). 
Non- Fictie: film gebaseerd op feiten (documentaire).
Historische film: Historische films spelen zich vaak in de geschiedenis af, zoals de naam al zegt. Vaak gaan ze over het leven van mensen tijdens een belangrijke historische gebeurtenis of periode.

Kader: omlijsting (uitsnede) van het beeld. Wat binnen de omlijsting komt, hangt onder andere af van de afstand tot het onderwerp. 

Monteren: filmshots uitzoeken en in de goede volgorde aan achterelkaar zetten/plakken. 
Monoloog: tekst die acteur in z`n eentje uitspreekt (geen andere acteurs aanwezig)
Medium shot: opname waarin het object middelgroot is afgebeeld; bijvoorbeeld een personage vult vanaf zijn middel het beeld.

Editor: verzorgt de montage van de film.
Perspectief: hoek en positie van de camera ten opzichte van de personages en objecten:  laag gezien vanuit een kikker of hoog als vanuit een vliegende vogel (kikvors en vogelperspectief).
Première: een première is de eerste publieke uitvoering van een film. 
Scenario/script: het boek (het verhaal) waarin alle scènes van de film zijn beschreven.
Scène: bepaalde gedeelde van de film, eenheid van tijd, plaats en handeling binnen een scenario.
Scherptediepte: is een centraal begrip in de fotografie, waarmee de afstand wordt bedoeld tussen de dichtstbijzijnde en verste punten die scherp worden afgebeeld(Zoom.nl).Scherptediepte is het gebied waarin de foto scherp genoeg wordt afgebeeld.
Shot: filmopname, beeld die in één opname zijn gedraaid. In de montage worden verschillende shots achterelkaar geplakt tot één scène en uiteindelijk een film.
Statief: driepotig voetstuk voor een camera.
Storyboard: een soort stripverhaal, reeks van tekeningen die aangeven waar de camera moet staan en hoe de scènes in beeld gebracht zullen worden.

Trailer: smaakmakend reclamefilmpje ter promotie van een nieuwe film.
Totaalshot: Bij een totaalshot wordt het onderwerp in zijn geheel in beeld genomen,
Resolutie: Wordt bepaald door het aantal horizontale en verticale pixels. De standaard voor HD-Ready is 1366 x 768. Full HD-tv’s hebben een resolutie van 1920 x 1080 en Ultra HD-tv's hebben een resolutie van 3840 x 2160. 

Bron:Look@me/anapaunovik©2018 


Genres 

Created with Sketch.

Filmsoorten met specifieke gelijkenissen of gemeenschappelijke thema`s kun je onderverdelen in diverse genres. Elk filmgenre heeft een eigen kenmerken zoals bijvoorbeeld voorkeur voor een kleur en licht, specifieke geluid, beeldkader, montage, speciale effecten, etc.  Hier een overzicht van de verschillende filmgenres:  

 • Actiefilm - De actiefilm is een filmgenre waarbij actiescènes van groot belang zijn. 
 • Animatiefilm - Animatie is een verzamelnaam voor een groot aantal technieken, dat met elkaar gemeen hebben, dat ze beeld voor beeld beweging tot stand brengen. Het woord Animatie betekent bezielen, tot leven brengen.
 • Avonturenfilm - Bij avonturenfilms worden bijzondere locaties gebruikt die door middel van bijvoorbeeld reizen, verkenningen, strijd en confronterende situaties, worden getoond.
 • Komedie - Komediefilms hebben een doel: het publiek te amuseren en de kijkers aan het lachen te maken
 • Kinderfilms - Alle films die zich richten op kinderen tot ongeveer de leeftijd van 12 jaar zijn kinderfilms. Dit zijn meestal films die het Kijkwijzer - AL - "geschikt voor alle leeftijden" etiket meekrijgen.
 • Documentaire - Een filmverslag van bestaande of gebeurde dingen, film die de werkelijkheid als uitgangspunt neemt.
 • Drama -  Een dramafilm is een film waardoor de kijker zich in de personages kan inleven (emotioneel) en zich met hen kan identificeren.
 • Fantasyfilm - Een fantasyfilm is een film waarvan het verhaal zich afspeelt in een fantasie wereld, bijvoorbeeld: Bambi, The Hobbit, Nyntje, etc. 
 • Natuurfilm - Een natuurfilm is een speelfilm of documentaire, waarin een of meer delen van de natuur (mens en dieren ook) centraal staat. Bijvoorbeeld De Leeuwenkoning.
 • Romantische film - In een romantische film staat de liefde tussen twee personages centraal. Thema als liefde op het eerste gezicht komt vaak voor en de film eindigt met het overwinnen van obstakels, samen zijn en een kus.
 • Stomme film -  zwijgende of stille film, is een film waarin alleen het beeldsignaal voorkomt. Er komt geen geluid aan te pas. Pas in 1927 werd het met de komst van de geluidsfilm mogelijk om geluid en beeld synchroon af te spelen.
 • Thriller - Een film met een spannend verhaal waarin de nadruk op actie en gevaar ligt. 
 • Oorlogsfilm - Een oorlogsfilm bestaat uit een combinatie van (historische) feiten en fictie, waar in tijd van een oorlog, een leven van een soldaat, een krijgsgevangenen of een burger centraal staat. Bijvoorbeeld The Diary of Anne Frank (2009) of  YouTube-serie Anne Frank videodagboek  uit 2020.Beeldkaders

Created with Sketch.

Een verhaal kan op verschillende manieren in beeld wordt gebracht. Elke manier heeft een eigen betekenis. 
Deze beeldkaders zijn van te voren bepaald en vastgelegd in een storyboard. Zo is de cameraman/vrouw en iedereen op de filmset op de hoogte van welke type shot er wordt gemaakt .
Deze beeldkaders hebben eigen naam. Hieronder de beeldkaders en de toepassingen.

 • Wijd shot - Establishing shot - onderwerp is zichtbaar in beeld, we zien de omgeving.

 • Totaal shot - onderwerp totaal in beeld
 • Medium shot - personage is vanaf de navel in beeld
 • Medium close -  personage is vanaf de borst in beeld
 • Close - Up - personage is vanaf zijn schouders in beeld
 • Extreem close - up - gezichtsuitdrukking van de personage is in beeld, emoties zijn zichtbaar

De bovenstaande Beeldkaders zijn onderdeel van de Maakposter en worden versterkt door een educatieve film over beeldkaders. 

Filmeducatie in de praktijk

Foto: Ana Paunovik

Foto: Ana Paunovik

Foto: Ana Paunovik

Foto: Ana Paunovik

Foto: Ana Paunovik