Film Toolkit 

Film Toolkit

Film Toolkit is een educatief product dat bestaat uit meerdere onderdelen waaronder (kijk en maak) posters en filmkaarten en wordt versterkt door deze website die deze producten aanbied, aanvult en ondersteunt. 

Het doel van de Film Toolkit is om leerkrachten en leerlingen handvatten te geven, zodat zij een film kunnen analyseren en er een kunnen maken.  Dit om kritische, creatieve kijkers en makers te krijgen, die hun eigen meningen en visies kunnen onderbouwen en tools hebben om deze te verbeelden. 

©AP 2020

Kijkposter

De dagelijkse routine van film kijken kan hiermee verrijkt/ verdiept worden met beeldbeschouwing en film – en media educatie.

Enerzijds kan de filmposter ondersteuning bieden bij beeldbeschouwing en anderzijds aanmoedigen om een film makkelijk met leerlingen te bespreken en een Film te maken. 
 Na elke geziene film kan een gesprek worden gestart. Wat hebben we eigenlijk gezien en waarom? Waarom vinden we dat?...etc.

Het doel is dan ook bewust leren kijken naar film.


Maakposter

Doel van de maakposter is om de leerlingen bewust te maken van de technische mogelijkheden en de beeldtaal van film.

De inhoud van de poster ondersteunt en helpt leerlingen om binnen de leerlijn filmeducatie specifiek de vaardigheden onderzoeken en creëren te doorgronden. 

De Maakposter bevat uitleg over de 4 S-en (Scenario, Scène, Shot en Storyboard), standpunten van de camera, camerabewegingen, beeldkaders, montage en muziek. Dit wordt zichtbaar en toegankelijk verbeeld en aangevuld met QR-codes van educatieve filmpjes. En met de QR-code Monteren kan je veilig met bestande beelden en muziek oefenen met monteren en het combineren van shots en muziek. 
De leerlingen kunnen de Maakposter gebruiken bij (1) het leren van beeldtaal en (2) verdieping bij het kijken en maken van film. 


Film To Go kaart

De Film To Go kaart is zodanig samengesteld dat deze zonder voorbereiding ingezet kan worden. Er zijn meerdere filmkaarten (meerdere filmopdrachten). De filmkaarten zijn vooral bedoeld voor de leerlingen die tussen de lessen door en buiten de reguliere schooltijden een film maken, zodat zij per kaartje gericht, stapsgewijs en zelfstandig aan het werk kunnen. 

De filmkaarten kunnen ter ondersteuning en te allen tijde, informeel en formeel, worden ingezet. Zo wordt tegemoet gekomen aan de leerlingen die met film maken bezig zijn en (extra) uitdaging nodig hebben. 

De filmkaart geeft kaders en  biedt tegelijkertijd ruimte voor eigen invulling en verdieping.